ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ (ИПА) 2008 - ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОГРАМ ЗА НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ И ЗАШТИТУ ОД ЗРАЧЕЊА

Европска комисија је прихватила три пројекта из области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности за Босну и Херцеговину у циклусу ИПА 2008. Пројекти се дјелимично реализују централизованим управљањем из Брисела (пројекти 2 и 3), а дјелимично кроз сарадњу са Међународном агенцијом за атомску енергију (ИАЕА) (пројекат 1):

1. Повећање техничких могућности нуклеарних регулаторних тијела у земљама Западног Балкана (Enhancement of the technical capacity of nuclear regulatory bodies in Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia);

Корисник пројекта је Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну безбједност.

2. Успостављање калибрационе лабораторије за јонизујуће зрачење (Establishment of a calibration laboratory for ionising radiation-Secondary Standard Dosimetry Laboratory);

Корисник пројекта је Институт за метеорологију БиХ.

3. Управљање отвореним радионуклидима у медицинским установама (Management of unsealed radio-nuclides in medical establishments).

Корисници пројекта су Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну безбједност и пет клиничких центара (заводи и одјељења за нуклеарну медицину у Бања Луци, Тузли, Зеници, Сарајеву и Мостару) у Босни и Херцеговини.